Tudományos Diákköri tevékenység a Gazdaságtudományi Karon


A TDK elkészítéséhez nagyon érdekes példákat mutat a LITERA OECONOMIAE kiadvány, amelyben az OTDK legkiválóbb dolgozatainak (azaz, az OTDK I. helyezettek) szerzői írnak az eredményükről egy-egy publikációt. Célja az, hogy megmutassák a tudományos diákkörös hallgatók mire képesek, milyen sokrétű kérdésekkel foglalkoznak, egyben elérendő célt és mércét állítson a mindig megújuló ifjúságnak. Ezek a publikációk az alábbi oldalon open-access módon elérhetőek.